PRISLISTA

Vad kostar tandvård?

Vilken behandling just din mun behöver går inte att säga på förhand, därför får du se priserna som en vägledning. Här nedan har vi valt ut de allra vanligaste åtgärderna. För en mer detaljerad prislista klicka här.
Så snart vi har undersökt din mun får du ett behandlingsförslag och klara besked om kostnaderna.

Visste du om att tandvårdsstödet minskar kostnaden?
Tandvårdsstödet består av två delar: ett allmänt tandvårdsbidrag och ett skydd mot höga kostnader.
Det allmänna tandvårdsbidraget (ATB) är på 300 eller 600 kronor per år beroende på din ålder. Du har pengarna tillgodo den 1 juli varje år och kan spara dem i högst två år.
Med högkostnadsskyddet får du 50 procents ersättning för kostnader på 3 001-15 000 kronor av referenspriset och 85 procents ersättning för kostnader över 15 000 kronor av referenspriset. Högkostnadsskyddet börjar gälla när en åtgärd som ingår i skyddet registreras hos Försäkringskassan. Efter det räknas alla åtgärder under de följande tolv månaderna in i skyddet.

Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder

Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 885 kr (Ref. 885 kr)
Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare 500 kr (Ref. 600 kr)
Omfattande, kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare 1575 kr (Ref. 1600 kr)
Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist 875 kr (Ref. 875 kr)
Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 295 kr (Ref. 285 kr)
Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning, utförd av tandhygienist 545 kr (Ref. 535 kr)
Röntgenundersökning av enskild tand 85 kr (Ref. 60 kr)
Röntgenundersökning, helstatus 895 kr (Ref. 835)
Panoramaröntgenundersökning 595 kr (Ref. 540 kr)
Röntgenundersökning, delstatus 330 kr (Ref. 200 kr)
Salivsekretionsmätning 640 kr (Ref. 640)

Kirurgiska åtgärder

Tanduttagning, en tand 1550 kr (Ref. 1370 kr)
Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand 2450 kr (Ref. 1570)

Reparativa åtgärder

Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 685 kr (Ref. 625 kr)
Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 1010 kr (Ref. 990 kr)
Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1450 kr (Ref. 1215 kr)
Fyllning av en yta på molar eller premolar 1020 kr (Ref. 800 kr)
Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1750 kr (Ref. 1175 kr)
Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 1995 kr (Ref. 1565 kr)

Sjukdomsbehandlande åtgärder

Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande 595 kr (Ref. 420 kr)
Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning 650 kr (Ref. 545 kr)
Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning 1450kr (Ref. 1055 kr)

Rotbehandling

Rensning och rotfyllning, en rotkanal 3681 kr (Ref. 3505 kr)
Rensning och rotfyllning, två rotkanaler 4417 kr (Ref. 4225 kr)
Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler 5517 kr (Ref. 5135 kr)
Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 6112 kr (Ref. 5780 kr)

Bettfysiologiska åtgärder

Bettskena i hård akrylat, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 3880 kr (Ref. 3615 kr).

Protetiska åtgärder

Permanent tandstödd krona, en per käke 7500 kr (Ref. 5910 kr)
Permanent tandstödd krona, flera i samma käke 5300 kr (Ref. 4590 kr)
Hel under-/överkäksprotes 9950 kr (Ref. 9510 kr)
Lagning av protes eller tillsättning av protestand 1450 kr (Ref. 1285 kr)
Rebasering och lagning av protes 3100 kr (Ref. 2625 kr)

.

Let’s make something together.